Interviews met David Renkema

Het eerste interview  (2018)  gaat over het einde van Oikos, maar gaande het gesprek komen ook meer persoonlijke thema’s aan de orde.  Als ik het nu zou moeten karakeriseren, gaat het over verzet en overgave.

Het tweede interview (2014) zet in bij de vraag welk boek mij altijd is bijgebleven. Ik koos uiteindelijk voor Paden in Utopia van Martin Buber. Volgens de ondertitel gaat het over het utopisch socialisme en de vernieuwing van de maatschappij. 

Het derde interview (2011) bevat mijn antwoorden op een vijftal lastige vragen van Max Frisch. De katholieke organisatie Mensen met een Missie legde deze lastige vragen voor aan mensen ‘die naar vermogen bijdragen aan een betere wereld’.