Welkom op de website van David Renkema

Welkom op mijn website! De reden dat ik met dit experiment begonnen ben, was prozaïsch. Ik zocht een nieuwe baan, al dan niet in de vorm van een tijdelijk project of programma. Inmiddels ben ik met vervroegd pensioen, maar ik heb zeker nog interesse in een freelance opdracht binnen mijn brede interesse veld.

De website is een middel om te laten zien wat ik kan en wat ik ambieer. Tegelijkertijd is de website ook een middel om te laten zien wie ik ben.

Ten slotte vind ik het ook uitdagend om een podium te hebben om een aantal keren per jaar een blog te publiceren.

Nicolet Verdam nam de foto vanaf het balkon voor mijn studeerkamer, uitkijkend op het centrum van Den Haag met het Vredespaleis (internationale rechtsorde) en enkele gebedshuizen (geloof, hoop en liefde). Buiten dit beeld voltrekken zich politieke en economische processen. Esther Dwarswaard maakte de profielfoto.

Veel plezier! Ik hoop dat je af en toe terugkomt, een reactie achterlaat of anderen tipt.

Recent geschreven

‘Hoop, lef en trots‘

‘Hoop, lef en trots‘

Het hoofdlijnenakkoord 2024-2028 lijkt een rancuneus karakter te hebben. Tegelijkertijd zijn er wel gronden voor achterliggende onbehagen. Maar de formerende partijen spelen met vuur. Alle reden om te reflecteren op het akkoord. De conclusie: We zullen het in deze situatie moeten hebben van veerkracht, kleine gebaren van goede wil, een eschatologische verwachting en een houding van waakzaamheid, volharding en nuchterheid.   

Lees meer
Wegen naar vrede?

Wegen naar vrede?

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap organiseerde op vrijdag 5 april 2024 een symposium over De weg naar Vrede in Israël en Palestina met na afloop een Iftar maaltijd. Genoeg stof om mijn reflecties rond deze situatie – crisis – voort te zetten. Ik probeer mijn eigen gedachten wat te ordenen.

Lees meer
De verworpenen der aarde

De verworpenen der aarde

Het geweld van Hamas en Israël houdt me bezig. Ik lees de oproep van een Palestijnse dominee aan de Europese kerken om zich uit te spreken, ik zie de beelden van het massale geweld door Israël, ik lees de verslagen van de terroristische aanval op 7 oktober 2023 en ik lees de verklaringen van Hamas leiders. Ineens herinner ik me het destijds beroemde boek van Frantz Fanon met dat afschuwelijke voorwoord van Sartre. Genoeg om te reflecteren, maar echt rustig werd ik niet …

Lees meer
Israël en Palestina: een ongemakkelijke kwestie

Israël en Palestina: een ongemakkelijke kwestie

Vanuit de Haagse Gemeenschap van Kerken was ik na de terroristische aanval van Hamas betrokken betrokken bij een vredesgebed bij het Vredespaleis en bezocht ik een informerende conferentie van enkele koepels van islamitische organisaties en gemeenschappen. Voldoende aanleiding om te reflecteren op het voortdurende geweld in het Midden-Oosten. Het lijkt in de woorden van René Girard een Battle to the End.

Lees meer
Vrijheid van meningsuiting

Vrijheid van meningsuiting

Burgemeester Jan van Zanen staat keer op keer voor lastige afwegingen als het gaat om vrijheid en veiligheid. Maar die afwegingen raken ook aan wat voor de betrokken mensen heilig dan wel heiligschennis is. De gemoederen kunnen dan hoog oplopen. Enkele overwegingen vanuit de Haagse Gemeenschap van Kerken.

Lees meer