Blog

Losse gebeurtenissen krijgen meer betekenis als we deze kunnen verbinden met een groter verhaal. De blog is wat dit betreft een oefenplaats om die verbindingen te zoeken. Ik probeer de actualiteit te verbinden met een groter verhaal, bij voorkeur aan  de hand van een boek of artikel dat mij boeit. Ik laat me leiden door de vijf bronnen van betekenis: feiten, kennis, waarden, levensbeschouwingen en gemeenschappen. Ik sta open voor tips wat betreft boeken en  thema’s.

‘Hoop, lef en trots‘

‘Hoop, lef en trots‘

Het hoofdlijnenakkoord 2024-2028 lijkt een rancuneus karakter te hebben. Tegelijkertijd zijn er wel gronden voor achterliggende onbehagen. Maar de formerende partijen spelen met vuur. Alle reden om te reflecteren op het akkoord. De conclusie: We zullen het in deze situatie moeten hebben van veerkracht, kleine gebaren van goede wil, een eschatologische verwachting en een houding van waakzaamheid, volharding en nuchterheid.   

Lees meer
Wegen naar vrede?

Wegen naar vrede?

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap organiseerde op vrijdag 5 april 2024 een symposium over De weg naar Vrede in Israël en Palestina met na afloop een Iftar maaltijd. Genoeg stof om mijn reflecties rond deze situatie – crisis – voort te zetten. Ik probeer mijn eigen gedachten wat te ordenen.

Lees meer
De verworpenen der aarde

De verworpenen der aarde

Het geweld van Hamas en Israël houdt me bezig. Ik lees de oproep van een Palestijnse dominee aan de Europese kerken om zich uit te spreken, ik zie de beelden van het massale geweld door Israël, ik lees de verslagen van de terroristische aanval op 7 oktober 2023 en ik lees de verklaringen van Hamas leiders. Ineens herinner ik me het destijds beroemde boek van Frantz Fanon met dat afschuwelijke voorwoord van Sartre. Genoeg om te reflecteren, maar echt rustig werd ik niet …

Lees meer
Israël en Palestina: een ongemakkelijke kwestie

Israël en Palestina: een ongemakkelijke kwestie

Vanuit de Haagse Gemeenschap van Kerken was ik na de terroristische aanval van Hamas betrokken betrokken bij een vredesgebed bij het Vredespaleis en bezocht ik een informerende conferentie van enkele koepels van islamitische organisaties en gemeenschappen. Voldoende aanleiding om te reflecteren op het voortdurende geweld in het Midden-Oosten. Het lijkt in de woorden van René Girard een Battle to the End.

Lees meer
Vrijheid van meningsuiting

Vrijheid van meningsuiting

Burgemeester Jan van Zanen staat keer op keer voor lastige afwegingen als het gaat om vrijheid en veiligheid. Maar die afwegingen raken ook aan wat voor de betrokken mensen heilig dan wel heiligschennis is. De gemoederen kunnen dan hoog oplopen. Enkele overwegingen vanuit de Haagse Gemeenschap van Kerken.

Lees meer
Het minste van twee kwaden

Het minste van twee kwaden

Een reflectie op de oorlog in Oekraïne. Een poging om drie verschillende perspectieven op deze oorlog te onderscheiden, mede geïnspireerd door Marc Jansen, Timothy Snyder, René Girard en Reinhold Niebuhr en – zonder expliciete verwijzing door ‘Geloof en geweld. De vrede van God en de oorlogen van mensen’ van de theologen Paul van Dijk, Anton Houtepen en Harry Zeldenrust

Lees meer
Kosmopolitisme, Oikofobie en Oikofilie

Kosmopolitisme, Oikofobie en Oikofilie

De filosofe Martha Nussbaum verrijkte de wereld met een mooie doordenking van de kosmopolitische traditie. Een mooie aanleiding om te reflecteren op mijn eigen positie tussen de verbondenheid met lokale gemeenschappen enerzijds en de solidariteit met mensen die elders of later leven.

Lees meer