Blog

Losse gebeurtenissen krijgen meer betekenis als we deze kunnen verbinden met een groter verhaal. De blog is wat dit betreft een oefenplaats om die verbindingen te zoeken. Ik probeer de actualiteit te verbinden met een groter verhaal, bij voorkeur aan  de hand van een boek of artikel dat mij boeit. Ik laat me leiden door de vijf bronnen van betekenis: feiten, kennis, waarden, levensbeschouwingen en gemeenschappen. Ik sta open voor tips wat betreft boeken en  thema’s.

Israël en Palestina: een ongemakkelijke kwestie

Israël en Palestina: een ongemakkelijke kwestie

Vanuit de Haagse Gemeenschap van Kerken was ik na de terroristische aanval van Hamas betrokken betrokken bij een vredesgebed bij het Vredespaleis en bezocht ik een informerende conferentie van enkele koepels van islamitische organisaties en gemeenschappen. Voldoende aanleiding om te reflecteren op het voortdurende geweld in het Midden-Oosten. Het lijkt in de woorden van René Girard een Battle to the End.

Lees meer
Vrijheid van meningsuiting

Vrijheid van meningsuiting

Burgemeester Jan van Zanen staat keer op keer voor lastige afwegingen als het gaat om vrijheid en veiligheid. Maar die afwegingen raken ook aan wat voor de betrokken mensen heilig dan wel heiligschennis is. De gemoederen kunnen dan hoog oplopen. Enkele overwegingen vanuit de Haagse Gemeenschap van Kerken.

Lees meer
Het minste van twee kwaden

Het minste van twee kwaden

Een reflectie op de oorlog in Oekraïne. Een poging om drie verschillende perspectieven op deze oorlog te onderscheiden, mede geïnspireerd door Marc Jansen, Timothy Snyder, René Girard en Reinhold Niebuhr en – zonder expliciete verwijzing door ‘Geloof en geweld. De vrede van God en de oorlogen van mensen’ van de theologen Paul van Dijk, Anton Houtepen en Harry Zeldenrust

Lees meer
Kosmopolitisme, Oikofobie en Oikofilie

Kosmopolitisme, Oikofobie en Oikofilie

De filosofe Martha Nussbaum verrijkte de wereld met een mooie doordenking van de kosmopolitische traditie. Een mooie aanleiding om te reflecteren op mijn eigen positie tussen de verbondenheid met lokale gemeenschappen enerzijds en de solidariteit met mensen die elders of later leven.

Lees meer
Over Het Alles van Dave Eggers

Over Het Alles van Dave Eggers

Het gelijktijdig lezen van twee boeken kan ik niet aanbevelen. Maar soms is het wel een spannende exercitie. Dat was het geval met het ‘Het Alles’ van Dave Eggers en Leven in tijden van versnelling van Hartmut Rosa. Daarbij hielp het ook dat ik onlangs een lezing van Roza heb bijgewoond. De lezing was georganiseerd vanuit DeZinnen. Enkele dagen later hield Rosa onder dezelfde titel ook een lezing bij Radboud Reflects: De onbeheersbaarheid van de wereld. Wat hebben Eggers en Rosa met elkaar van doen?

Lees meer