Macht, moraal en oecumene

Macht, moraal en oecumene

Mijn denken over internationale betrekkingen is voor een belangrijk deel gevoed vanuit de sociale ethiek van de oecumene. Oecumenische begrippen zoals Responsible Society, Towards a Just, Participatory and Sustainable Society (JPSS) en Justice, Peace and Integrity of...
Interreligieuze samenwerking

Interreligieuze samenwerking

De afgelopen jaren heb ik in de keuken van de interreligieuze samenwerking binnen Nederland mogen kijken. Deze betrokkenheid begon bij de oprichting van de stichting Geloven in Samenleven (2018-2019), liep via het coördinatorschap (2020-2021) van deze stichting en...
Menselijke waardigheid en mensenrechten

Menselijke waardigheid en mensenrechten

Levensbeschouwing en religie In Vrijheid Verbonden en de Raad van Kerken  hebben in juni 2021 een digitaal boek gepubliceerd met beschouwingen over de bijdragen vanuit diverse tradities aan de universele mensenrechten. Het gaat om artikelen vanuit het jodendom, het...
Inspelen op islamofobie

Inspelen op islamofobie

Verkenning van de rol van lokale interreligieuze ontmoetingen Discriminatie is een groot en veelomvattend thema. Het gaat om heel concrete ervaringen van mensen, zowel in directe ontmoetingen met anderen als in relatie tot allerlei instituties. Mensen voelen zich...