Kerk als veldhospitaal

Kerk als veldhospitaal

Om te beginnen mijn hartelijke gelukwensen met het 300 jarig bestaan van de Oud-Katholieke parochie H.H. Jacobus en Augustinus. Goed om deze gelegenheid aan te grijpen voor een bezinning op de betekenis van de kerk voor het samenleven in de stad in deze seculiere...
Het koningshuis als symbool

Het koningshuis als symbool

Op 13 oktober 2021 mocht ik de koning verwelkomen in de Grote Kerk te Den Haag. De koning zou daar het eerste exemplaar van de nieuwe Bijbelvertaling (NBV 21) in ontvangst nemen. De Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage had de Grote Kerk voor deze gelegenheid ter...