Interreligieuze samenwerking

Interreligieuze samenwerking

De afgelopen jaren heb ik in de keuken van de interreligieuze samenwerking binnen Nederland mogen kijken. Deze betrokkenheid begon bij de oprichting van de stichting Geloven in Samenleven (2018-2019), liep via het coördinatorschap (2020-2021) van deze stichting en...
Menselijke waardigheid en mensenrechten

Menselijke waardigheid en mensenrechten

Levensbeschouwing en religie In Vrijheid Verbonden en de Raad van Kerken  hebben in juni 2021 een digitaal boek gepubliceerd met beschouwingen over de bijdragen vanuit diverse tradities aan de universele mensenrechten. Het gaat om artikelen vanuit het jodendom, het...