Diapraxis van groene gebedshuizen

Diapraxis van groene gebedshuizen

In 2012 besloot de gemeente Den Haag om geen gebruik meer te maken van kerkgebouwen als stembureau. Ze beriep zich onder andere op de scheiding tussen kerk en staat. Eigenlijk was dit een mooi voorbeeld van religiestress, met alle opwinding van dien. Inmiddels worden...