Tot mijn grote verrassing heeft Oikos het initiatief genomen om een koninklijke onderscheiding voor mij aan te vragen. Op vrijdag 26 april 2019 ontving ik de onderscheiding in Diligentia van burgemeester Pauline Krikke.

Het verraste me omdat ik te pas en te onpas heb laten weten dat een dergelijke onderscheiding niet mijn hoogste levensdoel was. Inzet voor een organisatie doe en deed ik, omdat ik waarde hecht aan die organisatie en haar doelstellingen en omdat ik genoegen beleef aan de samenwerking met mijn lotgenoten (collega’s, bestuurders, ambtsdragers). Maar nu Jan van Doggenaar (oud-voorzitter van het bestuur van Oikos), Jaap van der Sar (vriend en oud-collega) en Jan Eikelboom (vriend en emeritus-predikant in Den Haag) een dossier met mijn vermeende verdiensten hebben voorgelegd aan de koning, heb ik mijn aarzelingen laten vallen.  Ik zie de onderscheiding vooral als een teken van hun waardering voor wat ik heb gedaan. Daarbij gaat het niet alleen om Oikos, maar ook om mijn bijdragen aan de Protestantse gemeente in Den Haag (inclusief de Petrakerk, de  Bosbeskapel en de redactieraad van Kerk in Den Haag), aan de Stichting Samenwerking Sociale Fondsen in Den Haag en aan de vereniging voor mensen met een verstandelijke beperking . PhiladelphiaSupport (tegenwoordig Sien).

Het Algemeen Dagblad/Haagsche Courant gaf op 27 april 2019 een overzicht van mensen die een dag eerder een onderscheiding hadden ontvangen. De redacteur zag reden om mijn onderscheiding er uit te lichten. Ook Kerk in Den Haag zag alle aanleiding om – in dit geval – de kerkelijke onderscheidingen expliciet te vermelden.

Natuurlijk kan deze inzet niet alleen getypeerd worden als leuk. Soms was er sprake van lastige dossiers, onmogelijke dilemma’s, slepende kwesties en moeizame verhoudingen. Dat weten we allemaal maar al te goed. Soms leidde mijn inzet ook tot te weinig tijd voor recreatie.

De onderscheiding  is – voor zover het mijn macht ligt  – zeker niet het einde van mijn werkzame leven.  Het bestuur van DeZinnen, de oprichting van de stichting Geloven in Samenleven en het bestuur van de steunstichting PhiladelphiaSupport (tegenwoordig Sien) houden me in ieder geval goed bezig. Ik hoop nog steeds een betaalde baan te vinden.Toch bepaalt de onderscheiding me eens te meer bij het gegeven dat het grootste deel van mijn leven achter me ligt.  Ik mag – gezien enkele gezondheidsproblemen – zelfs dankbaar zijn dat ik hier letterlijk en figuurlijk kan staan.

Tenslotte, enkele woorden van dank. Niet alleen voor de mensen en organisaties die bewerkstelligd hebben dat ik deze onderscheiding van de koning uit handen van de burgemeester mocht ontvangen, maar ook voor de mensen met wie ik heb mogen samenwerken binnen Oikos, de stichting Vrienden van Oikos, de Protestantse Gemeente Den Haag, PhiladelphiaSupport, de stichting Samenwerking Sociale Fondsen en DeZinnen. Maar boven al een dankwoord voor Nicolet. Zonder haar en zonder onze kinderen Jonatan en Mattias was dit alles niet mogelijk geweest.